Welcome

Chào mừng bạn đến với hướng dẫn sử dụng hệ thống website lvtm.vn

›› Đăng nhập vào hệ thống trang quản trị

›› Giao diện khi đăng nhập vào trang quản trị

Hướng dẫn chỉnh sửa banner

Bước 1: Chọn menu "Nội dung website" => "Logo / banner"


Bước 2: Chọn các tác vụ như hình bên dưới, bao gồm "Chỉnh sửa, số thứ tự banner, ẩn hiện, xóa"


Bước 3: Bôi đen và xóa banner cũ đi


Bước 4: Click chọn biểu tượng thêm ảnh như hình


Bước 5: Copy đường link ảnh hoặc chọn ảnh trực tiếp trên hosting website
Bước 6: Click cập nhật để hoàn thành

Chỉnh sửa bài viết

Bước 1: Chọn menu "Nội dung Website" => "Bài viết / tin"


Bước 2: Sau đó ta chọn "bài viết cần chỉnh sửa"


Bước 3: Chỉnh sửa nội dung bài viết cần chỉnh sửa, sau đó bấm Cập nhập để hoàn thành. Có thể tham khảo hình bên dưới

Chỉnh sửa bài viết "TRANG CHỦ"

Bước 1: Chọn menu "Nội dung Website" => "Bài viết theo mẫu"


Bước 2: Sau đó ta chọn "bài viết của trang chủ" để chỉnh sửa.


Bước 3: Chỉnh sửa nội dung bài viết của trang chủ ở các ô trống (có thể thêm, sửa, xóa), sau đó bấm Cập nhập để hoàn thành.
Có thể tham khảo hình bên dưới

Chỉnh sửa thông tin trong trang "Liên hệ"

Bước 1: Chọn menu "Nội dung Website" => "Trang danh mục"


Bước 2: Sau đó ta chọn "Menu 'liên hệ'" để chỉnh sửa.


Bước 3: Chỉnh sửa nội dung cần chỉnh sửa, ta có thể (thêm, sửa, xóa). Sau đó bấm Cập nhập để hoàn thành.
Có thể tham khảo hình bên dưới

Chỉnh sửa sản phẩm

Bước 1: Chọn menu "Sản phẩm" => "Sản phẩm"


Bước 2: Sau đó ta chọn "Sản phẩm cần chỉnh sửa"


Bước 3: Chỉnh sửa các nội dung liên quan tới sản phẩm mà ta cần chỉnh sửa. Sau đó ta bấm Cập nhập để hoàn thành.
Có thể tham khảo hình bên dưới

Thêm Menu

Bước 1: Chọn menu "Nội dung Website" => "Trang / Danh mục"


Bước 2: Chọn các tác vụ như hình bên dưới, bao gồm " Sao chép, chỉnh sửa, ẩn hiện, xóa ".


Bước 3: Ta bấm "Sao chép" để sao chép thêm 1 menu và ta chỉ cần chỉnh sửa lại.


Bước 4: Ta đã sao chép ra 1 cái menu và chúng ta bắt đầu chỉnh sửa. Lưu ý: Phải chọn ID lớn hơn cái chúng ta vừa sao chép.
Có thể tham khảo hình bên dưới.


Bước 5: Chỉnh sửa tiêu đề và vị trí cho menu mới. Sau đó bấm cập nhập để hoàn thành.

Hướng dẫn thêm mới Banner

Bước 1: Chọn menu "Nội dung website" => "Logo / banner"


Bước 2: Chọn Thêm mới


Bước 3:Thêm tiêu đề cho banner, chọn số thứ tự và ticket chọn Tiếng việt để banner hiển thị trên tất cả các trang website.
Sau đó click chọn biểu tượng thêm ảnh như hình.


Bước 4: Copy đường link ảnh hoặc chọn ảnh trực tiếp trên hosting website
Bước 5: Click cập nhật để hoàn thành

Thêm mới bài viết

Bước 1: Chọn menu "Nội dung Website" => "Bài viết / tin"


Bước 2: Sau đó ta chọn "Thêm mới"


Bước 3: Thêm các nội dung cần thiết cho bài viết, sau đó bấm Lưu lại để hoàn thành. Có thể tham khảo hình bên dưới

Thêm mới sản phẩm

Bước 1: Chọn menu "Sản phẩm" => "Sản phẩm"


Bước 2: Sau đó ta chọn "Thêm mới"


Bước 3: Thêm các nội dung liên quan tới sản phẩm. Sau đó ta bấm Lưu lại để hoàn thành. Có thể tham khảo hình bên dưới

Upload hình ảnh lên Hosting Web

Bước 1: Chọn menu "Lưu trữ" => "Quản lý Files"


Bước 2: Chọn các tác vụ như hình bên dưới.


Bước 3: Ta bấm "Upload"


Bước 4: Trỏ đến hình ảnh chúng ta muốn tải lên. Sau đó bấm Open.


Bước 5: Bấm dấu X và hoàn thành.

Tối ưu URL trang web

Bước 1: Chọn menu "Cài đặt" => "Quản lý URL"


Bước 2: Chọn "Thêm mới".


Bước 3: Chúng ta nhập link mới cần tối ưu vào ô "Nguồn", và nhập link cũ mặc định của trang web vào ô "Đích". Mục đích của tối ưu hóa
URL trang web là làm cho link website ngắn gọn và không bị rối...Sau khi nhập xong 2 link thì ta bấm "Lưu lại". Có thể tham khảo hình bên dưới.


Bước 4: Bấm Xem danh sách


Bước 5: Bấm RELOAD SYSTEM để hoàn thành.